Τομέας Υγείας και Πρόνοιας,Ειδικότητα: Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου

Βρεφονηπιοκόμοι, 2ο ΕΚ Δυτικής Αττικής ( Άνω Λιοσίων),Τομέας  Υγείας και Πρόνοιας,Ειδικότητα βρεφονηπιοκόμων, Βοηθός βρεφονηπιοκόμου,τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ των ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ Άνω Λιοσίων – στο 2ο ΕΚ Δυτικής Αττικής ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οι παρακάτω πληροφορίες ίσχυαν μέχρι και τον Ιούνιο του 2013.

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ     1o ΕΠΑ.Λ. Άνω Λιοσίων – 2ο ΕΚ Δυτικής Αττικής
Ενημέρωση για την Ειδικότητα: Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου

Βρεφονηπιοκόμος είναι το άτομο που φροντίζει και προσφέρει αγωγή στα βρέφη και μικρά παιδιά προσχολικής ηλικίας. Το έργο του τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο απαιτητικό, εξαιτίας των αλλαγών στο σύγχρονο τρόπο ζωής και των επιπτώσεων τους στα μικρά παιδιά.
Ο Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου είναι ο πολύτιμος συνεργάτης του, ο οποίος τον βοηθάει σ’ όλα τα καθήκοντά του σύμφωνα με τις οδηγίες που παίρνει απ’ αυτόν και στην περίπτωση απουσίας του , τον αντικαθιστά απευθυνόμενος στον Υπεύθυνο του Σταθμού για βοήθεια και υποστήριξη ( ΦΕΚ 497Β΄/22-4-2002).
Η ειδικότητα « Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου»  λειτουργεί στο 1ο ΕΠΑΛ  Ανω Λιοσίων, με εργαστήριο στο 2ο ΣΕΚ Δυτικής Αττικής, σε πολύ μικρή απόσταση από το κτίριο του ΕΠΑ.Λ. Το εργαστήριο στεγάζεται σε μία πρόσφατα ανακαινισμένη αίθουσα, επαρκώς εξοπλισμένη και κατάλληλα διαμορφωμένη για την εκτέλεση των προβλεπόμενων ασκήσεων-δραστηριοτήτων για την ειδικότητα.

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Αντικείμενο σπουδών:
Ο Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου αποκτά γνώσεις και δεξιότητες για να:

 • Παρέχει πλήρη φροντίδα στο παιδί προσχολικής ηλικίας . Φροντίζει για τη σωματική καθαριότητα και σωστή διατροφή του, ενθαρρύνοντας την αυτοεξυπηρέτησή του.
 • Απασχολεί το παιδί προσχολικής ηλικίας κατά το παιδαγωγικό πρόγραμμα της Μονάδας Φ.Π.Α.Δ. (Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης), συμβάλλοντας στην ολόπλευρη ανάπτυξή του (σωματική, νοητική, συναισθηματική και κοινωνική).
 • Μεριμνά για την πρόληψη ατυχημάτων στους χώρους όπου φιλοξενούνται τα παιδιά προσχολικής ηλικίας.
 • Επιβλέπει το προσωπικό καθαριότητας-βοηθητικών εργασιών για την τήρηση της καθαριότητας στους χώρους όπου φιλοξενούνται τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και ευθύνεται για κάθε αμέλεια ή παράλειψη που μπορεί να έχει επίπτωση στην υγεία των παιδιών.
 • Παρέχει πρώτες βοήθειες και ενεργεί κατάλληλα σε επείγουσες καταστάσεις.
 • Παρατηρεί τη συμπεριφορά του κάθε παιδιού, επισημαίνει αλλαγές ή ιδιαιτερότητες και ενημερώνει σχετικά τον υπεύθυνο παιδαγωγό.
 • Ενημερώνει τους γονείς /κηδεμόνες του παιδιού για την εξέλιξή του, τους συμβουλεύει και διατηρεί αρμονική σχέση μ’ αυτούς.
 • Συμβουλεύει τη μέλλουσα μητέρα σχετικά με την εγκυμοσύνη, φροντίδα και διατροφή του νεογέννητου.
 • Ο Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου ασκεί τις επαγγελματικές του δραστηριότητες υπό την καθοδήγηση και σε συνεργασία με τον υπεύθυνο παιδαγωγό.

Προσόντα:
Ο  ρόλος του Βοηθού Βρεφονηπιοκόμου είναι πολύτιμος τόσο για το μικρό παιδί όσο και για την κοινωνία, γι’ αυτό εκτός από κατάλληλες γνώσεις και επιστημονική κατάρτιση  θα πρέπει να έχει και κάποια ιδιαίτερα προσωπικά χαρακτηριστικά-ικανότητες, όπως:

 • Αγάπη για το παιδί
 • Υπευθυνότητα
 • Υπομονή και πραότητα
 • Δημιουργική φαντασία
 • Ευχάριστο χαρακτήρα-φιλική διάθεση και προθυμία για συνεργασία με τους γονείς
 • Ανεκτικότητα, συναδελφικότητα, ευσυνειδησία
 • Διάθεση να ενημερώνεται για τις επιστημονικές εξελίξεις του επαγγέλματός του.

Νομοθετική κατοχύρωση:
Σε συνεδρίασή της , στις 25-6-2010, η Εθνική Επιτροπή Καθορισμού Επαγγελματικών Δικαιωμάτων (Ε.Ε.Κ.Ε.Δ.) του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) αποφάσισε ομόφωνα την πλήρη μεταφορά των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ειδικοτήτων Τ.Ε.Ε. Β΄Κύκλου στις αντίστοιχες ειδικότητες του ΕΠΑ.Λ.
Συνεπώς οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου» κατοχυρώνονται σε εργασιακό επίπεδο με τα παρακάτω  επαγγελματικά δικαιώματα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό  Π2Β/οικ.2808,άρθρο 9, υπουργική απόφαση (Φ.Ε.Κ. 645 Β΄/31-7-1997) και την υπ’ αριθμό Γ2Β/οικ.1570 (Φ.Ε.Κ. 749 Β΄/19-5-1999), που αφορούν τους πτυχιούχους Τ.Ε.Ε. Β΄Κύκλου.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Ο Βοηθός Βρεφονηπιοκόμου μπορεί να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό:

 • Σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα
 • Σε Μαιευτικές Κλινικές (τμήμα φροντίδας νεογνών)
 • Σε κατασκηνώσεις
 • Σε Κέντρα Οικογενειακού Προγραμματισμού
 • Σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης
 • Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που διαθέτουν τμήματα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας των εργαζομένων τους
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας αναλαμβάνοντας τη φροντίδα και αγωγή των βρεφών και μικρών παιδιών στο σπίτι.

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ:
Ο απόφοιτος της ειδικότητας παίρνει δύο τίτλους σπουδών:
1.   Πτυχίο «Βοηθού Βρεφονηπιοκόμου» επιπέδου 3 και
2.   Απολυτήριο Λυκείου,  απολύτως ισότιμο με το απολυτήριο του Γενικού Λυκείου.

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:
Με Πανελλαδικές Εξετάσεις σε τέσσερα (4) μαθήματα : Μαθηματικά, Γλώσσα, Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας και Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ,  οι απόφοιτοι μπορούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε 40 σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α.Τ.Ε.Ι.):

 • Δημόσιας Υγιεινής
 • Διατροφής και Διαιτολογίας
 • Εργοθεραπείας
 • Ιατρικών Εργαστηρίων
 • Οδοντικής Τεχνολογίας
 • Οπτικής και Οπτομετρίας
 • Ραδιολογίας και Ακτινολογίας
 • Φυσικοθεραπείας
 • Επισκεπτών και Επισκεπτριών υγείας
 • Λογοθεραπείας
 • Μαιευτικής
 • Νοσηλευτικής
 • Προσχολικής Αγωγής/Βρεφονηπιοκομίας
 • Κοινωνικής Εργασίας
 • Αισθητικής και Κοσμητολογίας

σε διάφορες ελληνικές πόλεις  και επιπλέον:
Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων, Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού/ Ναυτικού/ Αεροπορίας, Αστυφυλάκων.
Επίσης εάν ο μαθητής επιλέξει να διαγωνισθεί σε έξι (6) μαθήματα μπορεί να εισαχθεί σε Α.Ε.Ι. όπως ακριβώς οι απόφοιτοι του Γενικού Λυκείου.

ΔΡΑΣΕΙΣ:
Κάθε χρόνο πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές επισκέψεις  σε Ιδρύματα που φιλοξενούν παιδιά προσχολικής ηλικίας ,Μουσεία για μικρά παιδιά, Νοσοκομεία και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς με στόχο οι μαθητές της ειδικότητας να γνωρίσουν τους μελλοντικούς χώρους εργασίας, τις συνθήκες απασχόλησης σ’ αυτούς, αποκτώντας έτσι μια σφαιρική και ρεαλιστική εικόνα για το αυριανό τους επάγγελμα. Για περισσότερες πληροφορίες για την ειδικότητα, μπορείτε ν’ απευθυνθείτε:
2ο Σ.Ε.Κ Δυτικής Αττικής  (Ζήνωνος και Κομνηνών, Άνω Λιόσια) στο τηλέφωνο 2102472960 (Κα Χονδρογιάννη Ευαγγελία).

Κανονισμοί Λειτουργίας ΕΚ

Επισκέψεις Ιστοχώρου

σήμερα μας επισκέφθηκανσήμερα μας επισκέφθηκαν44
από Νοέμβριο 2010 επισκέφθηκαναπό Νοέμβριο 2010 επισκέφθηκαν121721

Φόρμα Επικοινωνίας

Επικοινωνία ΣΕΚ Άνω Λιοσίων, τηλέφωνο,διεύθυνση,emailΕπικοινωνήστε με το ΣΕΚ

Χάρτης Ιστοχώρου

sitemap ΣΕΚ Άνω Λιοσίων,Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο ,ΛιόσιαSitemap για πλοήγηση